Disclaimer en Privacy van Onderhouds en Timmerbedrijf Engbert Jongsma

   
      Reinder de Vriessingel 49, 9218 RS Opeinde  
   

Privacy
Timmer & Onderhoudsbedrijf Engbert Jongsma neemt de privacy van haar klanten heel serieus. We geloven in het principe dat bij onze klanten duidelijkheid moet bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens.
Een goede relatie met onze klanten op basis van vertrouwen, is volgens ons niet alleen een kwestie van goede manieren, maar ook van behoorlijk zaken doen.

Disclaimer
De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden informatie over Timmer & Onderhoudsbedrijf Engbert Jongsma te verstrekken. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Timmer & Onderhoudsbedrijf Engbert Jongsma kan niet in staan voor absolute volledigheid of juistheid. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie.


   
     
   
     
Kwaliteit & Service staan bij ons voorop! disclaimer & privacy